mercabarna enfoca

BASES LEGALS CONCURS FOTOGRÀFIC PER A PROFESSIONALS

Bases del concurs Mercabarna Enfoca – Concurs per a professionals

OBJECTE DEL CONCURS

Obtenir una mirada profunda, raonada, reflexionada i positiva al voltant de la vida, la gent, les instal·lacions i els valors de Mercabarna.

Motor econòmic per a Barcelona, Catalunya i Espanya

• Pol d’ocupació: més de 700 empreses que donen treball a 7.500 treballadors directes

• Canal de comercialització de l’agricultura, la pesca i la ramaderia de proximitat

Dinamitzador del comerç i la restauració locals

Impulsor de la competitivitat i la innovació empresarial

Lideratge en alimentació fresca en el Mediterrani i porta d’entrada estratègica d’aliments procedents de Catalunya, d’Espanya, de l’àrea del Mediterrani i de països de l’hemisferi sud, amb destinació a tothom

• Lideratge internacional en gestió de plataformes alimentàries


Garant de salut per als ciutadans de Catalunya

Gran concentració d’empreses de productes frescos, el que garanteix la millor relació qualitat /preu dels aliments

Màxima oferta i varietat de producte fresc (10.000 referències)

Seguretat alimentària

Alt nivell d’especialització i de qualificació professional

Impuls a la dieta mediterrània

Promotor de campanyes infantils per a una alimentació saludable

Garant de valors socials

Lluita contra el balafiament alimentari

Promoció d’hàbits d’alimentació saludables entre la població infantil, especialment

Respectuós amb el medi ambient

• Foment de l’ocupació

http://www.mercabarna.es/presentacio/es_els-nostres-valors/  

 

REQUISITS DE PARTICIPACIÓ

 1. Podrà participar qualsevol fotoperiodista o foto documentalista professional, major de 18 anys, sense importar nacionalitat.

 2. Només s’acceptaran treballs fotoperiodístics o de document social, amb aquelles limitacions que aquesta disciplina fotogràfica permet, per la qual cosa quedaran exclosos immediatament aquells que no reuneixin aquest important i imprescindible requisit.

 3. L’organització es reserva el dret de demanar el format RAW de les imatges per contrastar el descrit en el punt 1, per la qual cosa es recomana disparar en aquest format i editar a posteriori.

 4. L’autor es fa càrrec de totes les responsabilitats derivades de possibles reclamacions per tercers, relatius i no limitats a drets de propietat intel·lectual i drets d’imatge sobre les fotografies i/o reclamacions realitzades pels subjectes protagonistes del reportatge, bé siguin persones físiques o jurídiques, exonerant a l’organització i a les persones que la composen de qualsevol tipus de responsabilitat derivada d’això.

 5. Els fotògrafs que es presentin mantindran el copyright de les seves imatges. No obstant això, Mercabarna es reserva l’opció d’utilitzar aquestes imatges per a la promoció en xarxes del certamen descrites en els següents punts.

  1. A l’efecte de la comunicació pública dels reportatges guanyadors, inclosa la seva posada a disposició a Internet, els autors guardonats cediran els drets d’explotació per a ús promocional relacionat amb el premi atorgat per Mercabarna (amb un màxim de 4 fotos pertanyents al reportatge guanyador) de forma gratuïta i en règim de no exclusiva per a tot el territori mundial, per una durada il·limitada.

  1. L’autor guardonat amb el Premi Mercabarna Enfoca cedeix la seva imatge, inclòs la seva veu i nom a Mercabarna, (mai els drets d’autor i sempre amb l’obligació que aparegui el seu nom i autoria en qualsevol comunicació), i a l’organització Photon perquè sigui utilitzada i incorporada en qualsevol format, per a tot el territori mundial, per una durada il·limitada. A aquest efecte, l’autor guardonat, Mercabarna i l’organització de PhotOn subscriuran el corresponent contracte.

  1. L’autor mantindrà indemne a Mercabarna i a l’organització de Photon de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la difusió de l’obra guardonada i, particular però no limitativament, derivada de propietats intel·lectuals i drets d’imatge de qualsevol tercer.

 

INSCRIPCIÓ I ACCÉS A MERCABARNA

Tant la inscripció prèvia a l’autorització de participació com la presentació dels treballs es realitzaran en format digital a través del formulari habilitat a la web www.mercabarnaenfoca.cat/formulari-concurs-professionals

Per poder accedir a les instal·lacions de Mercabarna els professionals hauran de realitzar una inscripció prèvia i gratuïta. Una vegada registrats i autoritzats se’ls comunicarà el període habilitat per poder accedir al recinte a realitzar imatges. Les dates són flexibles i intentaran ajustar-se sempre a les necessitats de l’autor/a. Aquesta mesura es pren per seguretat i per evitar un nombre massa elevat de fotògrafs en un mateix dia dins de les instal·lacions de Mercabarna.

L’accés a Mercabarna es realitzarà de la següent manera:
Una vegada passada la zona d’accés exterior i confirmada la seva autorització per al dia en què es presenta, el fotògraf podrà deixar el seu vehicle a la zona de pàrquing sense cap cost.

Haurà de dirigir-se al centre de control perquè se li proporcioni un peto i l’acreditació personalitzada corresponent.

 

PRESENTACIÓ DEL PROJECTE

Es podrà presentar una única sèrie fotogràfica o reportatge, composta de 15 imatges com a màxim i 10 com a mínim, remeses com a arxius digitals en format jpeg o jpg de 1.500 píxels el costat més llarg i un màxim d’1,5 Mb de pes per arxiu d’imatge. No s’acceptarà cap projecte en format de vídeo o un altre format (pdf, tiff, ppt) no descrit en aquestes bases.

 

CALENDARI

26 Abril 2016: Anunci de la convocatòria i apertura del període d’inscripció durant la Feria Alimentaria.

15 Juny 2016:  Tancament del període d’inscripció.

24 Juny 2016: Tancament de recepció de projectes.

1 Juliol 2016: Comunicació de 10 finalistes durant el període comprés entre el 2 de juliol i el 12 de juliol en les nostres xarxes socials i web amb una de les imatges presentades i les dades del autor.

15 Juliol 2016: El guanyador del premi per a professionals Mercabarna Enfoca serà comunicat en un acte públic, i la presència del guardonat, o d’un representant autoritzat és indispensable.

 

CRITERIS DE VALORACIÓ

El jurat valorarà :

 • Qualitat, solidesa i coherència de la proposta
 • El reflex dels efectes positius de Mercabarna en la societat i el ciutadà
 • La capacitat de reflectir els valors de Mercabarna

 

JURAT

El jurat estarà compost per dos reconeguts membres de la fotografia nacional i pels membres de l’Associació Documenta Photo, organitzadors de Photon Festival i coordinadors del premi professional Mercabarna Enfoca

– David Airob, membre del jurat professional, reporter gràfic del diari La Vanguardia de la qual va ser editor cap de fotografia entre 2007 i 2010. Premi World Press Photo Multimèdia 2014.

– Chema Conesa, membre del jurat professional, fotògraf. Va ser cap de fotografia dels suplements dominicals d’El País i El Mundo. Premi 2010 Bartolomé Ros a la trajectòria professional i el 2012, Premi de la fotografia de la Comunitat de Madrid. Ha estat jurat del Premi Nacional de Fotografia i el World Press Photo entre d’altres.

– Tania Castro, directora de Photon Festival. Fundadora de Documenta Photo, associació organitzadora del festival i coordinadora del premi Mercabarna Enfoca. Va formar part durant 16 anys de l’equip gràfic del diari El País i és comissària d’exposicions i llibres de fotografia. Ha estat jurat del premi de la Beca Forum Espai Fotogràfic Can Basté.

 

PREMI

El Jurat concedirà un únic premi de 6.000 €, al que se li afegiran els impostos fiscals corresponents.

Es realitzarà una exposició, de caràcter itinerant, del projecte guanyador i una selecció dels treballs finalistes.

El lliurament de premis tindrà lloc durant un acte que se celebrarà el pròxim 15 de juliol, en lloc a determinar, i serà obligatòria la presència del guanyador/a, o en el seu lloc, una persona autoritzada.

 

NOTA LEGAL

La participació al premi professional Mercabarna Enfoca pressuposa l’acceptació de les bases que la regeixen i que queden exposades públicament en la present convocatòria. Per a possibles dubtes o aclariments sobre les mateixes, contacti amb l’organització a través del correu electrònic info@mercabarnaenfoca.com. 

El fotògraf garanteix que és titular dels drets del material que presenta a la convocatòria i es fa completament responsable de les reclamacions que a qualsevol moment poguessin realitzar-se sobre l’autoria i originalitat dels treballs i sobre la titularitat dels drets sobre els mateixos. També es fa responsable dels permisos de drets d’imatge de les persones retratades.

El fotògraf garanteix que no farà ús comercial ni aliè a fi del concurs, a dalt detallat, de les imatges realitzades sota l’acreditació pel concurs Mercabarna Enfoca.

Mercabarna Enfoca es reserva el dret de rebutjar aquelles sol·licituds que no compleixin els requisits i condicions especificats en la present convocatòria.

©2018 Mercabarnaenfoca

Aquest site pertany a Mercabarna.

Avís legal | Contacte | Política de cookies

Log in with your credentials

Forgot your details?